• Haldusteenus
  • 24h avarii-dispetšeriteenus

  • Raamatupidamine
  • Kinnisvara korrashoiu ja heakorra organiseerimine

  • Remondi ja hooldustööde organiseerimine
  • Omaniku esindamine
  • Hoonete tehnosüsteemide haldamine

Kinnisvara haldusteenuse hinnapakkumise küsimiseks võta ühendust aadressil info@haldus24.ee